PRESENTACIÓN DA RESTAURACIÓN DO CADRO DO CARDEAL

O día 4 de outubro ás 11:30 da mañá terá lugar a presentación da restauración realizada ao cadro do Cardeal Rodrigo de Castro. O equipo de restauración de CREA fixo posible a limpeza e a consolidación do lenzo que xa mostraba as feridas do tempo.

O Exmo. Sr. Alcalde de Monforte D. José Tomé Roca estará presente na devandita presentación xa que foi o Concello de Monforte de Lemos quen fará fronte aos gastos da devandita restauración en beneficio da cultura de Monforte, nun exemplo de colaboración ente institucións públicas e privadas a valorarpositivamente.

Esperámosvos

PARA MOSTRA UN BOTÓN

(J.A.G.) Hai poucos días un veciño de Monforte regalou ao Xerente da FCNSdlA un par de botóns de latón dourado, pertencentes sen dúbida a un uniforme escolar do colexio de Escolapios de Monforte. O caso é que non tiñamos referencia algunha de que existise un uniforme, polo menos desde que se conservan fotos.

Doutra banda, a inscrición do botón que reza: “ESCOLAS PIAS DE MONFORTE” fainos saber que o tal uniforme debeu existir e de 1873 cara a adiante. Curiosamente no libro do P. Esteban Martínez que contén 40.213 palabras non aparece nin unha soa vez a palabra “uniforme”.

Por iso pedimos información desde aquí, quizais alguén conserve fotos antigas ou noticia sobre o devandito uniforme. Se é así lles rogamos póñanse en contacto co Xerente da FCNSdlA no seguinte correo gerente@fundacioncolegionsdelaantigua.org e déannos noticias sobre o asunto.

E ilustrando a entrada, para mostra un botón

CONFERENCIA 150 ANOS DOS ESCOLAPIOS EN MONFORTE

(J.A.G.) O próximo 6 de outubro, ás 19:00 h, no salón de actos do noso colexio, don PEDRO GÓMEZ (Inspector de Educación, Subdirector xeral de Ordenación Educativa e subdirector Xeral de Centros) dará unha conferencia sobre a chegada dos Pais Escolapios a este colexio (1873) e os 150 anos que levan facéndose cargo da formación de numerosas xeracións de alumnos e alumnas, así como do mantemento do edificio (declarado BIC en febreiro de 2021). A entrada é aberta a todos aqueles que estean interesados en coñecer algo máis da historia do Colexio

Esperámosvos

O RELOXO DO CARDEAL

(J.A.G.) Cando se restaura un cadro, ás veces, aparecen cousas raras, inexplicables e ata divertidas. É o que ocorreu ao limpar o cadro do cardeal Rodrigo de Castro que en breve tempo estará en perfecto estado de exposición.

Trátase do reloxo que sobre unha mesa vese xunto ao Cardeal. Ao limpalo e amplialo a sorpresa foi grande, a esfera dese reloxo non ten ningunha lóxica. Quizais a ignorancia do pintor sobre os números romanos. Quizais o pintor non vira un reloxo na súa vida, xa que no século XVI, un reloxo era un artigo de moito, moitísimo luxo. Quizais por iso o cardeal faise retratar xunto a un reloxo.

Neste reloxo, a esfera non está ben orientada, faltan horas e as oito horas están dúas veces unha como VIII e outra como IIX.

#Gozar da anécdota do reloxo.

CELEBRANDO 150 ANOS

(J.A.G.) Todo o colexio celebrou esta mañá os 150 anos da presenza dos PP. Escolapios en Monforte de Lemos. Alumnos, profesores e pais de familia participaron no acto de “felicitación” por eses nada despreciables 150 anos.

Cunhas fotos damos testemuño do noso feliz aniversario.

PAVIMENTACIÓN DO BALONCESTO

(J.A.G.) Dentro das actuacións aprobadas polo Concello de Monforte e en colaboración co Real Colexio e Fundación Nª Sª da Antiga, comezouse a pavimentar a cancha de baloncesto do colexio situada fronte ao polideportivo.

Daráselle un acabado de cemento puído e pintura correspondente.

Imos preparando para o comezo de curso que fai o 150 ano da presenza dos PP. Escolapios en Monforte de Lemos.

AVANZA A RESTAURACIÓN DO CADRO DO CARDEAL RODRIGO DE CASTRO

Unha vez iniciados os traballos de restauración desta obra da nosa Pinacoteca, os resultados van sendo esperanzadores. As probas de limpeza e a limpeza efectuada, dan conta do magnífico traballo levado a cabo polo equipo da empresa Crea.

Tívose que reparar o lenzo, descosido por ceder as costuras dos lenzos que compoñen o total da obra. Volverán coser a man, o que devolverá ao lenzo a tensión necesaria para a súa correcta instalación.

Actuouse sobre o bastidor e engadiranse bandas laterais para facilitar a suxeición ao bastidor e a súa instalación definitiva.

Con algunhas fotos ilustramos o devandito.

Tú carrito