Fundación CNSdA

Esta imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es Sin-título-2.jpg

A “Fundación Colexio Nª Sª da Antiga” é unha fundación das máis antigas de Galicia, creada en 1593 polo Cardeal Rodrigo de Castro, co obxectivo de ser un medio para a educación da mocidade. Clasificada como de beneficencia particular docente, quedou adscrita ao Rexistro de Fundacións de Interese Galego, Sección de Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria @de la Xunta de Galicia co número de rexistro 1593/1, e que se atopa incluída entre as reguladas no artigo 16 da Lei 49/2002

Da Fundación depende o “Colexio Nª Sª da Antiga” que se edificou a expensas do Cardeal Rodrigo de Castro e que actualmente xestionan os PP. Escolapios.

Escudos de las Casas de Alba y Castro (Condado de Lemos) El actual Duque de Alba es Patrono de la Fundación.
Tú carrito