A PRAZA DA COMPAÑÍA PUIDO SER A PRAZA MAIOR DE MONFORTE

Don Manuel Anxo Feal Antelo, no seu traballo fin de Master titulado: EL COLEGIO DEL CARDEAL DE MONFORTE DE LEMOS. EVOLUCIÓN DE LA TRÁZA UNIVERSAL, recolle nun texto da época, a vontade do Cardeal Rodrigo de Castro sobre a hoxe chamada Praza da Compañía ou dos Escolapios. O texto di así: ?a considerable superficie cedida foi á súa vez doada polo Cardeal ao Colexio para que nela puidese fabricar casas coa condición de «deixar libre a praza conforme ao que toma a fachada e dianteira … e deixando libre o passo e rúa por dáa praza como agora o esta».

Nun primeiro momento cabo pensar que tal suxestión tívose en conta, pois nas «annuas» de 1596 recóllese que se deixo espazo para fabricar unhas casas (as casitas) onde habitasen os nosos alumnos no campo que deu o Concello diante do Colexio. E xa que a vila quedaba distante, estas casas servirían de gran axuda aos estudantes».
Tendo en conta que o edificio en si xa é un foco atrayente para que a poboación esténdase polas súas alrededores, si permitiuse construír nos límites da praza, posiblemente estariamos ante a «praza maior» da vila. O documento de donación do terreo diante da fachada, de 1593, di así:

 « como su ss Yllma el arcobispo y Cardenal por hazer bien y merceda la dha villa, concejo y vs della, y a los demas comarcanos mandaba hazer yedificar una yglesia colesio y hescuelas en el sitio questa junto a la puente sanlazara a donde se enseñase la gramatica y otras ciencias de los padres de la conpañiade Jesus y por que la dha yglesia colesio y hescuelas, hestaba todo hello rrematadoen mahestros de canteria y para quel dho colesio tubiese en la fachada y delantera plaza, y hestubiese desabasado y para ello tenia nescesidad de Placa para lo que su ss” Yllma fuese serbido, y por que en la delantera de la dha iglesia y colesio y casa, abia una plaza y azayal que les pedia en nombre de su ss” Yllmale diesen cediesen y dexasen a su ss” Yllma quinientos pies de largo, alrrededor de la dha fachada dela yglesia y colesio y hescuelas desquina a hesquina y quatrocientos pies de ancho por el dho azayal adelante atento que hera en utilidad y probecho de la dha villa y concejo…. y entendido por la dha Justicia, y rregimiento y procurador general… ..dixeron que por la mejor bia y forma que podian y debían y de derecho abia mejor lugar cedian y traspasaban y donaban y rrenunciaban a su  Yllma el dho señor cardenal y arcobispo, la dha plaza y azayal en quantia de quinientos pies de largo en la delantera de la dha yglesia y cassa y colesio y fachada, desquina a hesquina, y quatrocientos pies de largo, por el dho azayal adelante hazia el camino que ba acia Lamande (Amandi) para que su ss” pueda disponer dello a su boluntad…»

Tú carrito