San Francisco de Borja no seu esplendor

A estas datas do mes de marzo, está pronto a rematarse a restauración do cadro de San francisco de Borja, oleo sobre lenzo, de autor anónimo, datado en 1666 e do que xa demos noticia nunha entrada con data do 27 de xaneiro desta mesma páxina. A pesar de non estar acabada dita restauración xa podemos percibir os cambios que a restauración obrou sobre este lenzo, esperemos dándolle outros 353 anos de vida máis.

Se queres colaborar cos gastos desta restauración DOA

San Francisco de Borja, oleo sobre lenzo 1666. Anónimo