QR 38 SALA DO CARDEAL

Esta peza é a Antesala da Pinacoteca, nela podemos contemplar dúas pezas singulares:

MAQUETA DO COLEXIO DA nosa SEÑORA DE LA ANTIGUA

Realizada por José Luis Iglesias Fernández entre os anos 1990 e 1991, en madeira. Esta maqueta non é fiel á realidade, é unha reconstrución ideal do que puido ser o Colexio de Nª Sª da Antiga. Por exemplo: a maqueta posúe catro claustros cando na realidade só hai dous construídos….

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es Maqueta-d-Jose-Luis.jpg
José Luis Iglesias Fernández

O CARDEAL E Os COLEXIAIS

Acrílico sobre táboa, pintado en 2022 polo P. Javier Agudo, Director-Xerente da Fundación. Unha homenaxe ao Cardeal Rodrigo de Castro, fundador do Real Colexio de Nª Sª da Antiga., aparece sentado ao modo das pinturas renacentistas. Nun papel sostén o seu nome e o seu escudo cardinalicio. Tres monaguillos representan aos nenos e novos para quen foi fundado o colexio, un deles presenta un libro de pergamiño símbolo da gran e antiga historia do colexio, co escudo do mesmo. Como fondo, ademais duns cortinones de brocado, por un arco pode contemplarse o edificio do colexio: parte do claustro monumental, a cúpula, as torres, a vista desde o mesmo claustro monumental.

El Cardenal y los Colegiales. Acrílico sobre tablero. 236 x 158 cm . Javier Agudo

PANEIS INFORMATIVOS DO CARDEAL E A FUNDACIÓN

Complétase a sala con dous paneis informativos sobre o Cardeal Rodrigo de Castro e a Fundación Colexio Nª Sª da Antiga.

Tú carrito