OBRAS DE RESTAURACIÓN NA IGREXA DA nosa FUNDACIÓN

 Estes días está a darse fin ao proceso de licitación dunhas obras que supoñen principalmente unha intervención na bóveda do presbiterio da Igrexa de Nª Sª da Antiga. Esperamos que ditas obras comecen no mes de marzo. 

Trátase de asegurar unha das pedras que compoñen dita bóveda, que está visiblemente descolgada desde o terremoto chamado de Lisboa, acaecido o 1 de novembro de 1755. Devandito terremoto produciu ademais un movemento no arco final tras o retablo onde outra pedra, dovela do devandito arco, deberá ser resituada.

A intervención afectará tamén o paso entre os dous claustros que será remodelado. 

ESTAUA ORANTE DO CARDEAL RODRIGO DE CASTRO

Jean  Boulogne ( Douai, 1529 –  Florencia 1608), coñecido en Italia como Giovanni dá  Bologna ou máis  abreviadamente  Giambologna e en España como Juan de Bolonia, foi un escultor flamenco que traballou na Italia de finais do Renacemento.

Foi autor de varias das esculturas máis famosas, en mármore e bronce, sobre temática  mitológica. Ocupa así mesmo unha posto clave na historia da escultura europea, como ponte entre o Renacemento de Miguel Ángel e o Barroco de  Bernini.

No Colexio de  Nª  Sª da Antiga temos unha das súas máis magníficas obras. Trátase da estatua  orante do Cardeal Rodrigo de Castro, bronce funerario. En España soamente hai dúas obras de Juan de Bolonia, unha a nosa, a outra a estatua ecuestre de Felipe III, ben coñecida e situada na Praza Maior de Madrid

Estatua  orante do Cardeal Rodrigo de Castro. Monforte de Lemos. Bronce
Felipe III, Juan de Bolonia. Praza Maior de Madrid

MAQUETA DOADA Á FUNDACIÓN Nª Sª DE LA ANTIGUA

A finais do ano pasado foi doada pola familia de don José Luis Iglesias Fernández, antigo alumno do noso colexio, unha magnífica maqueta do edificio do colexio. Esta maqueta non responde á realidade do edificio, senón ao proxecto inicial do Cardeal Rodrigo de Castro, é dicir un edificio de catro claustros.

Esta maqueta está datada por unha plaquita entre 1990 e 1991, anos entre os que don José Luis Iglesias realizou este precioso traballo que mide 1 metro de anchura, pesa ao redor de cincuenta quilos e responde a unha proporción de 1/100.

A FCNSdlA agradece sinceramente o xesto da familia do autor. Tras o tratamento previo de desinsectación preventiva, situarase nun lugar adecuado para poder ser contemplada por quen nos visita buscando coñecer máis o legado do Cardeal Rodrigo de Castro.