QR34 SAN JUAN EVANGELISTA GAL.

O panel de San Xoán Evangelista, conserva nas súas costas as bisagras das que carece o seu xemelgo San Xoán Bautista, que se pode ver nesta galería. Ambas eran portas dalgúns mobles de sancristía ou formaban parte dun tríptico, o que parece improbable. Este panel, de calidade inferior á do seu xemelgo, mostra a un mozo san Xoán Evanxelista, sostendo un cáliz nas mans, descalzo, vestido cunha túnica verde e un amplo manto vermello. No seu lado esquerdo aparece a silueta da aguia, símbolo deste evanxelista.

É un óleo sobre unha táboa de piñeiro frío que agarda a restauración. Podemos situalo a principios do século XVII ou a finais do século XVI. Con medidas aproximadas de 44 x 94 cm

É posible que as paisaxes nubosas que se vexan sexan retocadas, do mesmo xeito que as de San Juan Bautista. Non sería estraña unha sorpresa na súa restauración.

Tú carrito