QR 42 A CAPELA DAS RELIQUIAS GA

A Capela das Reliquias é a única capela da igrexa que está pechada constructivamente por todos os lados. O seu interior pódese visualizar a través das reixas de forxa que se manteñen sempre pechadas. No seu interior podemos ver:

  • Un magnífico retablo de madeira, policromado, de puro estilo barroco, con 23 reliquias introducidas en relicarios do século XVII ou fanales para a súa protección. 16 en torsos, 3 en forma de brazo, e 4 fanales.
  • Unha talla do Niño do século XVII,
  • Unha cruz século XVIII-XIX e unhas reixas de forxa que presentan restos de policromía.
  • Un artesonado policromado con elementos que forman unha unidade na que o artesonado, tachonado con estrelas, é unha representación simbólica do firmamento.
  • É de estilo barroco. Nela gardábanse multitude de reliquias que o Cardeal trouxera nas súas frecuentes viaxes a Roma. Estaban depositadas nos ocos das imaxes e figuras que hai na devandita capela, dentro de tecas de ouro e prata (o normal nestes casos). Desapareceron todas durante as tres invasións napoleónicas que sufriu Monforte e un roubo posterior. Entre elas o “Lignum Crucis” (dous anaquiños da Beira Cruz da Cruz, o pectoral do Cardeal. Salvouse un relicario da santa “espiña da coroa do Redentor”, de prata repuxada e dourada. Librouse do roubo por estar fóra deste lugar naquelas datas, con motivo dunhas rogativas para pedir choiva.
Tú carrito