QR 37 INSCRIP. FUNERARIA do CARDEAL Gal.

Recentemente restaurada pola  FCNSdlA, e instalada nesta  pinacoteca temos unha obra do século  XIX (a.D. 1849) Esta inscrición estivo na igrexa, sen un lugar adecuado. Recente mente a Fundación restaurou esta peza e colocou definitivamente na  pinacoteca. 

O texto latino di

Emm. ac. Rev. D.D. Roderichus á Castro S. R. E. Presbyter Cardenalis, Archiepiscopus Hispallensis: progenie Magnus, Virtutibus Maximus, meritis optimus: pauperum Parens, literarum amplisimus Protector, hujusce Basilica ac scientiarum scollae munificentisimus Fundator et Largitor, plenus dierum dillectus Deo et hominibus quuescit in pace.
ANIMA MIGRAVITIN COELUM CINERA VERO HIC SUNT REPOSITA.
Anno Domini MDC

A súa tradución:

Eminentisimo e  Reverendísimo  DD. Rodrigo de Castro  S.E. R. Cardeal  Presbítero, Arcebispo de Sevilla; de gran liñaxe, o máis grande en Virtudes, o mellor en méritos, pai dos pobres, moi magnífico protector das letras, moi xeneroso fundador e doante desta Basílica e da escola de ciencias, rico en días, amado por Deus e polos homes, descansa en paz.
A súa alma subiu ao ceo, pero as súas cinzas aquí están depositadas.
Ano do Señor de 1849

Fin restauración
Tú carrito