QR 32 SAN FRANCISCO DE BORJA GAL.

Este é un óleo sobre lenzo de San Francisco de Borja. Xesuíta, e quizais un dos poucos recordos da estadía dos xesuítas no Colexio do Cardeal. As medidas da pintura son 162,5 X 123,5 cm.

S Francisco de Borja” está escrito na caixa. E está datado no propio cadro 1666. Esta data podería discutirse xa que a pintura aparece como S. Francisco de Borja e non foi canonizado ata 1672 , o que suscita un anacronismo que haberá que explicar. Entendendo que será despois de 1672 cando S. Francisco de Borja estea escrito no lenzo.

S. Francisco de Borja, de xeonllos, en oración ante unha cruz flanqueada por dúas velas, sobre un moble que fai de pequeno altar no que tamén hai un libro e sobre el unha caveira e algunhas disciplinas. Ten tres chapeus cardinais no chan que simbolizan a tripla renuncia a esta dignidade. Un peixe anxo ten unha coroa verde na cabeza, aparentemente vexetal.

San Francisco de Borja
Antes e despois da súa última restauración en 2019

Tú carrito