ANÁLISE DA DEDICATORIA NA FACHADA DO COLEXIO DOS ESCOLAPIOS

No centro da fachada e sobre a porta da igrexa áchase a dedicatoria que pretende explicar a existencia e destino do Colexio de Nª Sª da Antiga. A inscrición reza así:

RODER,  CARD´ DECASTRO  AR
CHEP  HSPS  TEMPLUM  VIRGI
NIN MAR  COLEG  SOCIET.JES.  IN
M  USZUM  IVVET.  UT  DOTAVIT.

O  P. Esteban no seu magnífico libro sobre o colexio de Nº  Sª da Antiga fai a seguinte tradución:

O Cardeal D. Rodrigo de Castro; Arcebispo de Sevilla, doa á Compañía de Jesús para uso da mocidade amorno e colexio consagrados á Virxe María.

Esta tradución é algo libre e omite algún elemento e engade outros que na dedicatoria non aparecen. Así, o tratamento de “Don” ao Cardeal non parece xustificarse desde a propia inscrición, así como a “consagración” de templo e colexio á Virxe María. Tampouco queda aclarada a abreviatura “ M” do final da terceira liña. Enténdese ademais que polo reducido do espazo e a visibilidade que ha de ter o texto desde a altura da rúa omítanse algunhas partículas e abrevíense palabras, o que ao final acaba provocando a dificultade na interpretación do texto.

Sobre o “Don” é sen dúbida un engadido do P. Esteban xa que non aparece na inscrición nin é habitual antepoñelo ao nome dos cardeais. Igualmente, a idea da “consagración” do templo non parece estar xustificada no texto.

Sobre a “M” ao final da terceira liña, vemos que vai precedida da partícula IN, que traducida por “EN” ábrenos a dúas explicacións:

  1. Pode facer referencia a un lugar. Se isto é así, a “M” estaría a representar un lugar e non cabe outra explicación neste caso que facer referencia a “Monforte”.
  2. Outra explicación con máis posibilidades explicaría a intención da dedicatoria e teriamos que ver tras a “M” a palabra latina  Memoriam. IN MEMORIAM, isto estaríanos dicindo que a inscrición é unha invitación para lembrar ao Cardeal polo que fixo.

Por tanto, atrévome a suxerir unha nova tradución da devandita dedicatoria, que sen variar moito no esencial do indicado polo P. Esteban creo que se axusta máis á  literalidad desta fermosa inscrición en pedra. Sería así:

En latín:

R0DERICUS CARDINAL DE CASTRO, ARCHIEPISCOPUS  HISPALENSIS,  TEMPLUM  VIRGINI  MARIAE  COLEGIUM  SOCIETATIS  JESUS IN MEMORIAM  USUM  IUVENTUTEM  UT  DOTAVIT

A primeira opción máis probable e entendible

En memoria de Rodrigo, Cardeal de Castro, Arcebispo de Sevilla, que doou á Compañía de Jesús o Templo da Virxe María e o Colexio para uso da mocidade.

A segunda opción, menos probable, sería

Rodrigo, Cardeal de Castro, Arcebispo de Sevilla, que doou á Compañía de Jesús en Monforte o Templo da Virxe María e o Colexio para uso da mocidade.

HORARIOS SEMANA SANTA 2021 NA IGREXA DO COLEXIO

XOVES SANTO

· 19:00 h Celebración da Cea do Señor
· 20:00 h Hora Santa

VENRES SANTO

· 19:00 h Santos Oficios
· 20:00 h Viacrucis

SABADO SANTO

A celebración da Vixilia Pascual será en Santa María da Regoa. Na Igrexa do Colexio dos escolapios non haberá Vixilia Pascual.

DOMINGO DE PASCUA

· 11:00 h Celebración da Santa Misa de Pascua
· 12:00 h Celebración da Santa Misa de Pascua

¿PORQUÉ O ESCUDO DO CARDEAL RODRIGO DE CASTRO LEVA CINCO BORLAS?

No Colexio dos PP.  Escolapios, podemos ver varios escudos do cardeal Rodrigo de castro. Algúns deles son diferentes, polo número de borlas na liña final da rede que aparecen no mesmo.

Isto débese a dúas razóns

1ª Cando labran un escudo o cardeal aínda non o era e entón poden aparecer tres ou catro borlas.

2º Que o canteiro non atopase espazo suficiente para tallar as cinco borlas na pedra e talla de forma que unha ou dúas queden ocultas tras o escudo, como é no caso dos escudos que ven no noso edificio

O número de borlas identifica a dignidade eclesiástica do escudo en cuestión dándonos noticia de se se trata dun sacerdote, ou un bispo ou un cardeal…. Consulta a seguinte ligazón e terás suficiente información para entender os escudos do noso colexio.

O 27 DE MARZO VOLVEN As VISITAS Á nosa ZONA MONUMENTAL

Durante a semana Santa de 2021 e mentres duren as restricións establecidas polo COVID-19 as visitas serán en grupos reducidos manténdose os horarios de visita desde o sábado 27 de marzo ao abril ao 5 de abril co seguinte horario.

Mañás dúas sesións…..: 11:00 e 12:45

Tardes dúas sesións…..: 17:15 e 18:30

Rógase asegurar e concertar a súa visita a través da oficina de Turismo de Monforte de Lemos: Tlfno: +34 982404715

VISITA DO  COSELLEIRO DE CULTURA

Con motivo da próxima intervención de Patrimonio da Xunta na bóveda do presbiterio da nosa Igrexa de  Nª  Sª da Antiga hoxe visitounos o Conselleiro de Cultura D. Román Rodríguez González, acompañado doutras autoridades da Xunta e do Concello de Monforte de Lemos así como do  P. Javier Agudo Xerente da Fundación, e de D. Pablo Blanco e D. Jorge Valcárcel Director e Xerente do Colexio, respectivamente.

Don Manuel Freire, arquitecto encargado do proxecto de restauración, explicou con detalle os puntos de intervención e as cautelas que han de terse para a feliz culminación da obra que comezarei en breve.

PUBLICADA NO DOGA A DECLARACIÓN BIC

Hoxe 12 de marzo de 2021, aparece publicado no DOGA o decreto que oficializa a declaración como ben de interese cultural do Colexio da Compañía de Monforte de Lemos, completando un proceso que comezou no 2016. Ese ano, a fundación Colexio A nosa Señora da Antiga presentou ao Goberno galego unha solicitude para que se incoase un expediente de declaración como BIC do edificio histórico.

O Colexio da Compañía adquire o rango de BIC.

O Consello da Xunta aprobará hoxe 25 de febreiro o decreto que confire a  categoría de BIC ao edificio. Efectivamente a Xunta aprobará hoxe o decreto que  oficializará a declaración como ben de interese cultural (BIC) do Colexio da Compañía de Monforte, categoría que foi solicitada pola Fundación Colexio  Nª  Sª da Antiga en 2016.

Tras a petición, a Dirección  Xeral de Patrimonio Cultural iniciou a elaboración dun  informe específico e consultou sobre o particular, o parecer dos seus órganos asesores e consultivos.

Xa en 2019 incoouse o expediente solicitado pola  FCNSdlA e iniciáronse os trámites á vez que se ampliaron de forma provisional as medidas de protección establecidas para os monumentos con categoría de BIC.

O expediente foi avalado por un informe da Real Academia Galega de Belas Artes e outro do Consello da Cultura Galega que propuxo unha serie de melloras a tomar en consideración para dar unha maior solidez á declaración que hoxe se materializa.

UN SANTO, REITOR DO COLEXIO DOS ESCOLAPIOS

San Faustino Míguez

A historia fainos sinxelos agasallos, e un deles foi que podemos contar cun santo entre os profesores deste Colexio. Trátase do  P. Faustino Míguez, hoxe San Faustino, que rexeu os destinos deste centro durante os anos 1875 a 1878. Efectivamente, cando foron chamados os  escolapios a Monforte de Lemos en 1873, entre os relixiosos que viñeron atopábase o  P. Faustino Míguez,

Foi ademais o San Faustino quen fixo vir ás relixiosas Calasancias a Monforte para atender á educación das nenas xa que naqueles tempos nenos e nenas educábanse separadamente. Do  P. Faustino fálanos no seu libro sobre a historia do Colexio dos  Escolapios o  P. Esteban, que di del: “…é digno de mención o  P. Faustino Míguez, home de extraordinaria virtude e gran solvencia científica.”

A IMAXE CENTRAL DO RETABLO DE NOSA IGREXA FOI DOADA POR D. FRANCISCO DE MOURE

Teniendo en cuenta o testamento de D. Francisco de Moure, otrogado en data que se ignora pero sábese que con anterioridade ao 12 de xuño de 1636, uns once anos despois de comezar coa construción do retablo de  Nª  Sª da Antiga, e en novo documento que parece recoller unha nova vontade, outorgada con anterioridade oralmente, D. Francisco de Moure doou, ao Colexio da Compañía, a imaxe de  Nª  Sª da Antiga que naquel momento xa estaba terminada e probablemente instalada no seu lugar. Practicamente dita doazón supoñía a renuncia para cobrar o traballo realizado na mesma e para os seus herdeiros a súa vontade de que non se incluíse na taxación de bens e obra que quedaba por cobrar.

Incluímos aquí un fragmento do outorgamento asinado na data xa indicada de 1636:

«… agora para evitar diferenzas, que se poidan ter entre os seus herdeiros, aínda que deixa aos seus  testamentarios encargada non dean lugar ás devanditas diferenzas, na mellor forma e maneira que haxa lugar de dereito, doa de novo ratificando a doazón verbal a que se refire, a dicha  imagen por ante min  scrivano e testemuñas, para que como leva devandito evítese a diferenza que se poida ter entre os devanditos os seus herdeiros preto de dita ymagen, ou o seu prezo se ha de entrar ou non no quinto dos seus bens, de que no devandito testamento ten disposto; …»