DÚAS VISITAS QUE NOS HONRRAN

O xoves día 23 de Outubro, e coa guía do arquitecto responsable da obra D. Manuel Freire,  exalumno deste colexio, tivemos dúas visitas á obra de rehabilitación da bóveda do presbiterio da Igrexa de  Nª  Sª da Antiga da nosa Fundación.

A primeira visita foi da Directiva do Colexio de Aparelladores de Lugo. A segunda, pola tarde dese día, alumnos e profesores do Máster de Rehabilitación da Universidade da Coruña. Todos quedaron encantados polo impresionante da rehabilitación e a súa dificultade técnica. Sendo un verdadeiro luxo poder observar os traballos desde o alto da estada a 18 metros de altura cunha perspectiva da igrexa imposible de ver noutros momentos.

Contribuíu moito a visita ao museo de ambos os grupos que guiou o Director do Colexio estupendamente.

ESTADO DAS OBRAS DA IGLESIA

Esta semana finalizáronse as complicadas obras de recolocación das pedras da bóveda do presbiterio da igrexa, danada no terremoto de 1755 e coa consecuente deterioración dos 266 anos posteriores

Agora as tarefas que quedan son de rejuntado de gretas e limpeza, ademais de instalar os escudos do alto retablo que se desmontaron para permitir os labores na bóveda e arco traseiro.

Despois haberá de dar unha nova limpeza a todo o retablo. Esperamos que pronto podamos devolver o culto á igrexa que é a súa función lexítima. Para ilustrar o devandito poño algunhas imaxes do estado da parede e bóvedas antes da intervención e algunha de como van quedando os arcos restaurados.

FOTO B Bloque de pedra que ameazaba caer
Colocación no seu lugar do bloque da FOTO B

INSCRIPCION FUNERARIA DO CARDEAL

Estes días instalamos na Pinacoteca a Inscrición Funeraria do Cardeal tras unha restauración na que sobre todo se devolveu a data orixinal xa que por indicar a data da morte do Cardeal ( MDC), 1600, tapaton parte da data do escrito e instalación do mesmo ( MDCCCXLIX) 1849.

O texto latino di:

Emm. ac. Rev. D.D. Roderichus á Castro S. R. E. Presbyter Cardenalis, Archiepiscopus Hispallensis: progenie Magnus, Virtutibus Maximus, meritis optimus: pauperum Parens, literarum amplisimus Protector, hujusce Basilica ac scientiarum scollae munificentisimus Fundator et Largitor, plenus dierum dillectus Deo et hominibus quuescit in pace.
Anima migravitim coelum cinera vero hic sunt. Anno Domini MDCCCXLIX

A tradución ao Gallego:

Eminentisimo e Reverendísimo DD. Rodrigo de Castro S.E. R. Cardeal Presbítero, Arcebispo de Sevilla; de gran liñaxe, o máis grande en Virtudes, o mellor en méritos, pai dos pobres, moi magnífico protector das letras, moi xeneroso fundador e doante desta Basílica e da escola de ciencias, rico en días, amado por Deus e polos homes, descansa en paz. A súa alma subiu ao ceo, pero as súas cinzas aquí están depositadas. Ano do Señor de 1849

Tú carrito