AS OBRAS CONTINÚAN

Tras poñer unha estada provisional para cubrir o retablo maior da Iglesia, desmontouse para dar paso a outras estadas máis  robusto que será o encargado de soportar toda a bóveda do presbiterio co fin de poder recolocar as pedras da mesma que estaban en perigo de caer.

Cunhas fotos ilustramos o estado das obras a día de hoxe.

Tú carrito