O ESCUDO REAL DA FACHADA DO
REAL COLEXIO DE Nª Sª DE LA ANTIGUA

Na parte máis alta do centro da fachada do Colexio de Nª Sª da Antiga, sobre o escudo do Cardeal Rodrigo de Castro áchase tallado un Escudo Real, que no seu momento era o Escudo de España.

Hai poucos días alguén insinuou que sería bo completar as informacións que ofrece esta páxina cunha explicación do citado escudo real.
Podemos atopar algunhas insinuacións escritas apuntando que a existencia do escudo real da fachada mandouno labrar o rei Carlos III cando por primeira vez en torno ao ano 1776, unha vez expulsados os PP. Xesuítas, nomeou o colexio como Real Seminario de Monforte.
Esta idea hai que refugala, xa que o escudo da nosa fachada responde o brasón dos reis Felipe II, Felipe III e Felipe IV e mesmo de Carlos II, pero en ningún modo responde as armas de Carlos III.


Cabería a dúbida se ese escudo responde o rei Felipe II ou Felipe III xa que as obras do colexio comezan en 1593 e Felipe II morre en 1598, co que é moi posible que as obras non chegasen á altura do escudo á hora da morte deste rei. Posiblemente cando se labra o escudo xa estaría no trono Felipe III e este escudo respondería o debuxo inicial do proxecto, pero se ao proxectar deséñase pensando en colocar o escudo de Felipe II, cando se labra, sendo o mesmo escudo represente xa ao rei Felipe III.
Con todo no escudo real do colexio hai un erro heráldico, que pretendo explicar a continuación.
O escudo Real dos reis Felipe II, Felipe III, Felipe IV e Carlos II, permaneceu sen especiais modificacións, tal e como se representa no debuxo que adxunto.
Baixo a coroa real e enmarcado polo colar do Toisón de Ouro, orde da que os reis de España son os grandes Maestres, vese o escudo cunha complicación de elementos heráldicos que singularizo seguidamente.

O primeiro cuartel situado na parte superior esquerda do escudo representa o reino de Castela e León.
O segundo cuartel situado na parte superior dereita representa os reinos de Aragón e Aragón Dous Sicilias.
Baixo os escudos de Castela-León e de Aragón dous Sicilias atópase o escudo do Reino de Granada
Sobre os dous anteriores na zona central sitúase o escudo de Portugal, reino sobre o que reinou Felipe II
Baixo o escudo de Castela León atópase o da casa de Austria, correspondente á familia Augsburgo.
Baixo as cores de Austria aparecen as barras do escudo de Borgoña antigo.
Baixo o escudo de Aragón e dous Sicilias atópanse os símbolos de Nova Borgoña.
Outra peza, atópase na parte baixa central, trátase das armas de Flandes e Tirol
Por último en baixo as cores de Nova Borgoña o león rampante de Brabante, en fondo negro

O problema que presenta o escudo do Real Colexio de Monforte radica en que o tallista, ou ben, con poucos coñecementos heráldicos, ou quizais por aforrase tantas filigranas, confundiu o león de Brabante co de Castela e León. Así, apréciase claramente o león de Brabante no lugar onde debesen estar as armas de Castela e León e onde debese estar o brasón de Brabante aparece unicamente o castelo de Castela.
Adxunto aquí abaixo, para completar e comparar, o escudo de Felipe II que se acha na fachada do Mosteiro do Escorial, coa talla correcta do mesmo e con cada peza no seu sitio.

P. Javier Agudo Xerente da Fundación Colexio Nª Sª da Antiga

Tú carrito