INSCRIPCION FUNERARIA DO CARDEAL

Estes días instalamos na Pinacoteca a Inscrición Funeraria do Cardeal tras unha restauración na que sobre todo se devolveu a data orixinal xa que por indicar a data da morte do Cardeal ( MDC), 1600, tapaton parte da data do escrito e instalación do mesmo ( MDCCCXLIX) 1849.

O texto latino di:

Emm. ac. Rev. D.D. Roderichus á Castro S. R. E. Presbyter Cardenalis, Archiepiscopus Hispallensis: progenie Magnus, Virtutibus Maximus, meritis optimus: pauperum Parens, literarum amplisimus Protector, hujusce Basilica ac scientiarum scollae munificentisimus Fundator et Largitor, plenus dierum dillectus Deo et hominibus quuescit in pace.
Anima migravitim coelum cinera vero hic sunt. Anno Domini MDCCCXLIX

A tradución ao Gallego:

Eminentisimo e Reverendísimo DD. Rodrigo de Castro S.E. R. Cardeal Presbítero, Arcebispo de Sevilla; de gran liñaxe, o máis grande en Virtudes, o mellor en méritos, pai dos pobres, moi magnífico protector das letras, moi xeneroso fundador e doante desta Basílica e da escola de ciencias, rico en días, amado por Deus e polos homes, descansa en paz. A súa alma subiu ao ceo, pero as súas cinzas aquí están depositadas. Ano do Señor de 1849

Tú carrito