CONTAS DA FCNSdlA EN 2020

Acabando de contabilizar as contas da FCNSdlA lanzan o seguinte balance de ingresos e gastos, aínda que facemos notar os 11.309,16 € que a fundación achegou dos seus fondos propios para afrontar os gastos do pasado 2020.

Queremos agradecer a cuantos realizaron doazóns o seu esforzo e o seu interese por manter o patrimonio cultural e a calidade educativa do Colexio PP. Escolapios.

Tú carrito