O Colexio da Compañía adquire o rango de BIC.

O Consello da Xunta aprobará hoxe 25 de febreiro o decreto que confire a  categoría de BIC ao edificio. Efectivamente a Xunta aprobará hoxe o decreto que  oficializará a declaración como ben de interese cultural (BIC) do Colexio da Compañía de Monforte, categoría que foi solicitada pola Fundación Colexio  Nª  Sª da Antiga en 2016.

Tras a petición, a Dirección  Xeral de Patrimonio Cultural iniciou a elaboración dun  informe específico e consultou sobre o particular, o parecer dos seus órganos asesores e consultivos.

Xa en 2019 incoouse o expediente solicitado pola  FCNSdlA e iniciáronse os trámites á vez que se ampliaron de forma provisional as medidas de protección establecidas para os monumentos con categoría de BIC.

O expediente foi avalado por un informe da Real Academia Galega de Belas Artes e outro do Consello da Cultura Galega que propuxo unha serie de melloras a tomar en consideración para dar unha maior solidez á declaración que hoxe se materializa.

Tú carrito