A IMAXE CENTRAL DO RETABLO DE NOSA IGREXA FOI DOADA POR D. FRANCISCO DE MOURE

Teniendo en cuenta o testamento de D. Francisco de Moure, otrogado en data que se ignora pero sábese que con anterioridade ao 12 de xuño de 1636, uns once anos despois de comezar coa construción do retablo de  Nª  Sª da Antiga, e en novo documento que parece recoller unha nova vontade, outorgada con anterioridade oralmente, D. Francisco de Moure doou, ao Colexio da Compañía, a imaxe de  Nª  Sª da Antiga que naquel momento xa estaba terminada e probablemente instalada no seu lugar. Practicamente dita doazón supoñía a renuncia para cobrar o traballo realizado na mesma e para os seus herdeiros a súa vontade de que non se incluíse na taxación de bens e obra que quedaba por cobrar.

Incluímos aquí un fragmento do outorgamento asinado na data xa indicada de 1636:

«… agora para evitar diferenzas, que se poidan ter entre os seus herdeiros, aínda que deixa aos seus  testamentarios encargada non dean lugar ás devanditas diferenzas, na mellor forma e maneira que haxa lugar de dereito, doa de novo ratificando a doazón verbal a que se refire, a dicha  imagen por ante min  scrivano e testemuñas, para que como leva devandito evítese a diferenza que se poida ter entre os devanditos os seus herdeiros preto de dita ymagen, ou o seu prezo se ha de entrar ou non no quinto dos seus bens, de que no devandito testamento ten disposto; …»

Tú carrito