TERCEIRO CORPO DE RETABLO DO COLEXIO DE Nª Sª DE LA ANTIGUA de FRANCISCO DE MOURE

O terceiro corpo do retablo do Colexio de  Nª  Sª da Antiga de Monforte de Lemos, está composto por dúas táboas situadas nas rúas esquerda e dereita e unha escultura de vulto de San Ignacio de Loyola.

Todo o retablo está dedicado á Virxe e en cada unha das súas táboas aparece sempre A nosa Señora, aínda que de forma diferente. Na rúa da esquerda, unha simpática táboa, móstranos o nacemento da Virxe María, Santa Ana na cama e San Joaquín coidando da súa esposa. Un lume quenta a estancia, custodiado por dous trasfogueiros e aos pés do lume, sen dúbida a comida nunhas potas de barro. Outros personaxes ao pé da cama, unha  aya que coida da recentemente nacida debidamente  fajada, como era costume, un anxo, quizá un galeno coa súa copa de medicina….

Esta peza posiblemente non fose acabada por D. Francisco Moure, senón polo seu fillo.

A rúa da dereita móstranos a escena da  anunciación, na que o anxo Gabriel anuncia a María os plans de Deus e o nacemento do seu fillo ao que será “Divos connosco”.

Completa este corpo, no seu parte central unha imaxe de San Ignacio de Loyola da que se hai constancia que saíu das mans de Francisco de Moure.

default
Tú carrito