OS NOMES DO NOSO COLEXIO

Non adoita ser normal ter máis dun ou dous nomes, pero o noso centro, segundo a documentación histórica, normalmente redactada en castelán, o colexio aparece denominado de moitas formas, quizais acusando a historia e as diversas situacións polas que viviu.

1.- A denominación máis común e orixinal foi «Colegio de Nuestra Señora de la Antigua» ou en galego e « Colexio de Nosa Señora dá Antiga».

2.- Outras denominacións coas que se cita son:

-Colexio do Cardeal.
-Colexio de Monforte.
-Colexio dá Compañía.
-Popularmente coñécese tamén como Colexio dos Pais Escolapios,
-Colexio San José de Calasanz,
-Os Escolapios
-A Compañía.

A causa de tantos nomes débese ás circunstancias da súa historia, tales como a vontade do seu fundador o cardeal de Sevilla don Rodrigo de Castro, a súa primeira etapa en mans dos PP. Xesuítas, a súa fama que o define como colexio de Monforte, coma se fose o único da cidade. Na actualidade está baixo a Titularidade dos PP. Escolapios.

Tú carrito