VERMUNDO RESTA

Naceu ao redor de 1555 na cidade italiana de Milán, na provincia de Umbría. Os seus pais foron Alejandro Resta e Isabel  Milach. Trasladouse a Sevilla en 1585 co cardeal Rodrigo de Castro.

As primeiras obras documentadas, aínda que desgraciadamente desaparecidas, foron os hospitais sevillanos do Espírito Santo e do Amor de Deus para os que deu trazas entre 1587 e 1588, concluíndose ambos en 1602. Foron encargados expresamente polo cardeal Rodrigo de Castro que estivo á fronte do arcebispado hispalense desde 1582 a 1600.

Foi nomeado mestre maior do Arcebispado de Sevilla en 1588. Entre 1601 e 1603 realizou algunhas obras menores e algúns encargos para o Alcázar e en 1603 foi nomeado mestre maior do mesmo. O papel deste milanés puido ser o de proxectar soamente a fachada da igrexa, debido a que a súa composición, ordes e motivos decorativos de  progenie italiana desmárcanse claramente do resto da fábrica que segue a concepción  manierista  clasicista. O seu deseño non se corresponde á liña que seguiron Ruiz,  Tolosa ou Mosteiro. Por outra banda as  acroteras e pirámides de remate son seguramente deseños engadidos a posteriori polos mestres que traballaron na fábrica..   Á súa autoría como  trazador da fachada da igrexa axúdalle o feito de que el non chegou a Monforte ata o verán de 1593, exento por tanto de controlar a provisión de materiais e a realización dos cimentos, e a partir de entón permaneceu 15 meses, tempo suficiente para polo menos deixar expostos todos os detalles da fachada, que non se sabe cando se terminou, pero si se sabe que foi antes de 1598, debido a que por entón a fachada do Colexio estaba rematada como se expón na taxación de Juan de  Tolosa.

Tú carrito