IV CENTENARIO DA CONSAGRACIÓN DA NOSA IGREXA

Nun texto duns poucos folios denominado “Breve relación das festas que o colexio da Compañía de Jesús de Monforte fixo na consagración da igrexa nova da nosa Señora da Antiga, en 4 de agosto de 1619.” Lese o seguinte:

Inscrpción sobre a porta citando á vez a Igrexa e o Colexio

 

“Ao fin de xullo, foi O noso Señor servido acabásese a igrexa que tanto tempo ha, con tanto coidado e costa, que se andaba fabricando,11 e saíu tan perfecta e acabada en todo que para pintarse fose menester relación particular e máis longa que a das festas que na súa consagración fixeron. Baste dicir agora dela en que o seu hermosura moveu aos Señores Condes de Lemos [a] tomar ao seu cargo o facela consagrar, pedíndollo ao Sr. D. Alonso López Galo, bispo de Lugo. Ao cal a súa señoría saíu de boa gana, así por haberllo pedido A súa Excelencia como por ser cousa da Compañía, á cal en todo móstrase moi afeccionado. Botaron a festa para catro de agosto. Corría a voz por todo o reino e, así, concorreu moita e moi lucida xente de Santiago, de Orense e as súas cotos, de Monterrey e o seu val, de Lugo e todo o seu obispado.”

Para quen se parou en meditar as datas deuse conta de que estamos de aniversario. O próximo 4 de agosto celebramos os catrocentos anos da consagración da igrexa e os 100 da finalización das obras do colexio no seu actual estado.

En seguintes entradas desta páxina iremos dando conta das actividades programadas pola Fundación Colexio Nª Sª da Antiga e polo Colexio PP. Escolapios.

Escudo de D. Alonso López Galo, bispo de Lugo que consagrou a Igrexa

 
Tú carrito