O Arquitecto Jesuita JUAN FERNÁNDEZ DE BUSTAMANTE (CA. 1560-1606)

Capitel Corintio Iglesia de Lantadilla (Palencia)

Os datos agora coñecidos achega de Juan Fernández de Bustamante permítennos reconsiderar a súa traxectoria profesional, como tracista de obras. Hase documentado a súa intervención en Villagarcía de Campos, Salamanca (primitivo Colexio), Oviedo, Palencia, Segovia, Colexio de Nª Sª da Antiga en Monforte de Lemos, Medina do Campo (Colexio de San Pedro e San Pablo) e Autillo de Campos, pero en ningunha consideróuselle como a súa tracista, senón tan só como sobrestante, veedor, tasador, perito ou administrador.

Juan Fernández de Bustamante nace cara a 1560 en Villamayor de Treviño (Burgos)12 e ingresa en 1577 no Colexio jesuita de Burgos, no que permanece ata a súa marcha ao Colexio salmantino, no que presumiblemente coñecerá ao pai Andrés Ruiz. Parece que a formación do jesuita burgalés á sombra de Andrés Ruiz é máis que probable. A maior parte das obras nas que Juan Fernández de Bustamante aparece documentado están a cargo de Andrés Ruiz de quen doña Catalina de Zúñiga, sobrina do fundador do Colexio de Monforte de Lemos, dixo: ?mestre raposo e sabe máis de arquitectura de cantos hai na Compañía?. Descríbeselle en 1584 como home ?de bo enxeño, xuízo, prudencia, bastante experiencia, flemático, melancólico. Ten talento para architecto?.

Capitel Corintio Iglesia de Lantadilla (Palencia)

A Juan Fernández de Bustamante se lle documenta participando entre 1584 e 1590 nas obras das Casas da Compañía de Salamanca, Segovia, Palencia e, tras falecer Andrés Ruiz (1596), dirixindo a obra de Monforte de Lemos xunto a Juan de Tolosa, quedando el só á fronte da mesma á morte deste (1600).

En Monforte, Fernández de Bustamante realiza a tasación de todo o construído no Colexio no ano 1600, figurando entón como Mestre Maior tralo falecemento de Juan de Tolosa e con acordo a trázalas e condicións que foran dadas por Andrés Ruiz e Veremondo Resta en 1594 ao Cardeal Rodrigo de Castro.

Parece que é a iniciativa de Fernández de Bustamante o uso do capitel corintio que é o utilizado no interior da Igrexa do Colexio de Nª Sª da Antiga de Monforte de Lemos (Lugo) que atribuímos á man do canteiro Rozadilla. O mesmo estilo de capiteis pode verse na igrexa de Santa Cruz de Medina de Rioseco, de Lantadilla, na nosa Señora da Rúa (Palencia), no interior da igrexa colegial de Segovia, e na Catedral de Valladolid baixo a dirección de Fernández de Bustamante.

Capitel Corintio interior da Igrexa de Nº Sª da Antiga, Monforte de Lemos
Tú carrito