A Virxe da Antiga é unha advocación da Virxe ligada para sempre ao noso colexio.

A primeira entrada do mes de maio queremos que sexa dedicada á virxe, pois este é o seu mes segundo a nosa tradición. A Virxe da Antiga é unha advocación da Virxe María. Adoita representarse á Virxe de pé, co Neno Jesús en brazos ao que ofrece unha rosa branca. Esta imaxe atópase na Catedral de Sevilla. Probablemente trátese dunha advocación castelán-leonesa da Idade Media.
Esta advocación, titular do noso Colexio, está dobremente presente na igrexa do colexio da nosa Señora da Antiga de Monforte de Lemos. Isto débese a que o cardeal Rodrigo de Castro Osorio, arcebispo de Sevilla, era devoto desta Virxe, fundou este colexio ao que puxo baixo dita advocación e mandou traer a el unha copia da Virxe da Antiga da de Sevilla, que tiña no seu oratorio para a súa particular devoción. A pintura é do século XVI. Francisco de Moure realizou unha escultura desta Virxe que se acha no centro do retablo maior.

A virxe adoita representarse cunha túnica branca, así como un manto que cobre a súa cabeza e ombreiros. A tea da túnica e do manto son brancos e decoradas con motivos vexetais de cor dourada. En envés do manto é de franxas escuras e douradas. O pescozo da túnica da Virxe é curvilíneo. Cunha man sostén unha rosa branca e coa outra ao Neno Jesús. O neno ten unha túnica escura con detalles vexetais dourados. A Virxe sostén ao neno por encima da cadeira, xunto ao seu peito. A túnica do Neno ten un pescozo acabado en punta pouco pronunciado. Tanto a Virxe como o Neno aparecen con aura. Na parte superior hai dous anxos que sosteñen unha coroa sobre a cabeza da Virxe. O neno Jesús non ten coroa.

Pidamos á nosa Señora da Antiga, neste mes de maio, que protexa o noso colexio e bendiga aos alumnos, ás súas familias do mesmo xeito que aos profesores e empregados do seu colexio.

Tú carrito