Xeometría da Cúpula do Colexio de Nª Sª da Antiga.

A forma da cúpula é semiesférica, a media laranxa característica do Renacemento español. A súa luz é de aproximadamente 10 m e a clave da cúpula da súa lanterna elévase algo máis de 35 m sobre a cota do pavimento. A superficie interior está lixeiramente peraltada. Está reforzada por oito nervios dobres que sobresaen tanto no interior como no exterior. A superficie exterior, tamén semiesférica, non é concéntrica coa interior, senón que o seu centro desprázase cara abaixo. O espesor é, por tanto, variable e diminúe a medida que ascende.
Sobre o óculo elévase a lanterna, con seis xanelas, cuberta por un cupulino semiesférico e peraltado. O cupulino está rodeado dunha balaustrada e complétase cun alto pináculo piramidal de base cadrada rematado cunha cruz metálica con catavento. O tambor que soporta a cúpula é cilíndrico. A súa superficie interior é uniforme en toda a súa altura, pero o seu trasdós, con todo, mostra dous partes ben diferenciadas. Na inferior, desde a cornixa ata o nivel dos caballetes da cuberta, o trasdós é octogonal e a estrutura robusta, mentres que na parte superior o muro adelgázase notablemente e o seu trasdós, cilíndrico nesta zona, elévase e alcanza unha cota máis alta que a das impostas da media laranxa interior. Cúpula e tambor asíntanse sobre unha cornixa circular interior, e esta sobre o conxunto de catro pechinas e catro arcos e alicerces torales. (Tomado de ROSA ANA GUERRA PESTONIT Arquitecta )

Tú carrito