Un magnífico elemento… semioculto.

D. Miguel Angel Feal, estudioso das trazas orixinais do noso edificio, tratando da cúpula, afirma: “Ao igual del Escorial e de tantas outras igrexas españolas do seu tempo, sexan xa de planta de cruz latina, rectangular, ou de longa nave basilical cubertas cunha cúpula no seu cruceiro ou parte correspondente, a igrexa da Compañía de Monforte, non ofrece ao que se aproxima á súa fachada unha visión completa deste importante elemento da súa arquitectura. A súa consecuencia é inherente á profundidade da súa única nave. A orixe do tipo monfortino é o italiano da Contrarreforma que tentou conciliar a igrexa dunha nave profunda e de salón coa cúpula empregada á maneira de cimborio nas igrexas medievais españolas e languedocianas. A espléndida cúpula de Monforte é característica destes modelos. No interior do templo cumpre a súa función perfectamente. No seu exterior non se pode contemplar en todo o seu esplendor, a non ser de moi lonxe, punto desde o que cobra as súas completas proporcións”.


De preto a cúpula queda sempre oculta polo propio edificio

De lonxe pode apreciarse cúpula en todo o seu esplendor
Vista aérea de la cúpula
Tú carrito